RIJEČ GOSPODNJA ZA 3. KORIZMENU

„Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe….„  Lk 13,1-9 „Upravo u taj čas dođoše neki te mu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: ´Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se…