RIJEČ GOSPODNJA ZA 4. KORIZMENU

„Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje.„ Lk 15, 1-3.11-32 U ono vrijeme: Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ’Oče, daj mi dio dobara…