Započela Godina posvećenog života

Danas započinje Godina posvećenog života za cijelu Crkvu koju je proglasio papa Franjo. Ova je godina napose godina redovnika i redovnica, Godina u kojoj Crkva na poseban način razmišlja o važnosti redovnika i redovnica u životu Crkve. Godina posvećenog života počinje danas, a završava na Svijećnicu 2016. godine.