RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI O BOŽIĆU 2013. GODINE

 

DATUM DAN

BLAGOSLOV POČINJE OD 9,30  SATI I TRAJE DOK SE ULICE NE ZAVRŠE

27. 12. PETAK  
 1. 1.    ZAP. PREDGRAĐE, ILOVSKA,  JABLANIČKA
 2. 2.    BISTRIČKA, KARAŠIČKA
28. 12. SUBOTA 
 1. 1.    BEDNJANSKA, LONJSKA, SV. MARKA
 2. 2.    KRAPINSKO NASELJE
29. 12. NEDJELJA   

OD 15 SATI

 1. 1.    VUKANSKA, KRBAVSKA
 2. 2.    ORLJAVSKA, MURSKA   
30. 12. PONEDJELJAK 

                    

 1. 1.    ZRMANJSKA, 
 2. 2.    KORANSKA
31. 12 UTORAK   
 1. 1.    SV. LEOPOLD, JADRANSKA, RAMSKA, 
 2. 2.    DRINSKA, ČIKOLSKA
 3. 3.    TRG L. RUŽIČKE, VRBASKA, UNSKA
01. 01. SRIJEDA SRETNA I BLAGOSLOVLJENA NOVA GODINA
02. 01. ČETVRTAK 
 1. 1.    SAVSKA, parna,
 2. 2.    SAVSKA, neparna,
 3. 3.    CETINSKA, VINKOVAČKA
03. 01. PETAK 
 1. 1.    UKRINSKA, PLIVSKA   
 2. 2.    JUŽNO PREDGRAĐE, DRAVSKA  
 3. 3.    VELIČANSKA, RIJ. DUBROVAČKE, BIĐSKA
04. 01. SUBOTA 
 1. 1.    MIRNA
 2. 2.    MREŽNIČKA, SV. JOSIPA RADNIKA
 3. 3.    KUPSKA, SUTLANSKA
 4. 4.    BREZNIČKA, RAŠKA, JADROVSKA I BUNSKA
05. 01. NEDJELJA  
06. 01.   TRI KRALJA PONEDJELJAK 

OD 15 SATI

        1. i  2. DUNAVSKA, parna,         3. i 4  DUNAVSKA,  neparna,
07. 01. UTORAK      1.   MILJACKA, TREBIŽATSKA, SANSKA, GACKA,            NERETVANSKA

    2 .   VINKOVAČKA

3.    BOSUTSKO NASELJE

 1. 4.      BOSUTSKA ULICA
08. 01. SRIJEDA 1.  DRAGONJSKA 2.  DRINSKA  10  OD  A – R

3.  VIJENAC KRALJEVE SUTJESKE

 

Redni broj ispred ulica označava svećenika,  koji ukoliko ima više navedenih ulica, dotičnog dana ujutro kreće od prve na popisu.

 

UKOLIKO NISTE NIKAKO U MOGUĆNOSTI PRIMITI BLAGOSLOV U NAVEDENO VRIJEME JAVITE SE U ŽUPU NAKON 09. 01. 2014.