U našoj župi djeluju dva prezidija Marijine legije, od kojih je jedan (prezidij ”Marija, Utjeha žalosnih”) baš pri župi, a drugi (prezidij ”Majka Božja Bistrička”) je pri župnoj filijali – Filipovici. Prvi je osnovan 1991., a drugi 1997. godine. Oba prezidija broje 11 djelatnih i 127 pomoćnih članova. Sastanci u župi su ponedjeljkom u 17.00 sati, a na Filipovici subotom u 16.00 sati (zimi) ili u 17.00 sati (ljeti).

Svrha zajednice je njegovanje duhovnosti odnosno širenje pobožnosti prema Majci Božjoj, uz apostolat posjećivanja bolesnika, starijih osoba i djece u odgojnom domu.