Zahvala osmašima dječjeg zbora

U nedjelju, 22. lipnja, na župnoj misi u 10,30 sati župnik se zahvalio „najstarijim članovima“ dječjeg zbora, učenicima koji su ove godine završili osmi razred. Uz prigodne poklone, pozvao ih je da se uključe u zbor mladih naše župe.

Zahvalnica za kraj školske godine

U nedjelju, na svetoj misi u 10 sati zahvalili smo Bogu za sve duhovne i intelektualne darove koje smo primili tijekom ove katehetsko-školske godine. Djeca su pripremila prigodni program, znakovnim jezikom pokazivali su pjesmu ‘Nek Te hvali’.

Majčin dan

Prošle nedjelje na svetoj misi u 10 sati obilježen je Majčin dan. Lutkarska skupina obradovala je sve župljane prigodnim nastupom, a mame su dobile i mali dar koji su djeca sama izradila.