MISNE NAKANE :

DUHOVI – NEDJELJA PEDESETNICE 20.05.2018.

                                8.30   ZA ŽUPLJANE

                                9.30   (Filipovica)  +Nikola Bučan

                             10.30   +ob. Nedić i Vučković

                             18.30   +ob. Brezinščak

 

Ponedjeljak         18.30    +Antun Karalić,  Ana i Drago

Utorak                  18.30   +Anđelko Kašnik                        

Srijeda                18.30   +Mila (ž), Srećko i ob. Guć

Četvrtak             18.30   +Mato Dubravac

Petak                  18.30   +ob. Dragičević

Subota                 7.30    +ob. Hećimović

 

NEDJELJA – PRESVETO TROJSTVO, 27.05.2018.

    8.30   ZA ŽUPLJANE

    9.30   (Filipovica)  +ob. Dobreta, Vuković i Sučić

               10.30   +Ivica Degen, Pinter i Đanić

               18.30   +Ružica Ćamilović