Brojčana statistika iz matičnih knjiga od osnutka župe do umirovljenja Mons. Nikole Kerčova, našega župnika kaže: 3652 –krštenja; 3840-ukopa; 3291-krizmanik, te 1118 ženidaba.  Sakramente sv. ispovijedi, bolesničkog pomazanja i slavljenih misa te podijeljenih pričesti, katehetskih susreta, osobnih razgovor, nemoguće je izbrojiti. Ogromno je blago koje je nebeski Otac povjerio ovoj župnoj zajednici po vašem milosnom svećeničkom životu. Borba za svaki novi kvadrat župne crkve i pripadajućeg prostora. I to u vremenima koja su bila posebno teška za sijača Riječi Božje. Veliko blago imamo u glinenim posudama, reče nam sv. Pavao. Kakvom i kojom snagom ste to mogli?  Čitajući župnu spomenicu mislim da sam  pronašao odgovor. „Promatrajući te okolnosti a s druge strane svoju nespretnost, ljudski govoreći, nisam znao kako koraknuti. Uz sve to bilo me je strah, jer i jedna mala neopreznost u takvim okolnostima može dovesti cijelu stvar u pitanje. Za Božju stvar, uz žrtvu, potrebna je veza s Gospodinom po molitvi. Osobno sam počeo obavljat pobožnost na čast zaštitniku župe sv. Josipu. Prije svega i prije svih zahvata osnovao sam vojnu molitve. Zamolio sam mnoge osobe i preporučio im djelo Gospodinovo u molitve. Vojna duhovnih suradnika je gotovo na vidljiv način otvarala put i mogućnosti za postignuće svrhe“. Na drugom mjestu ste zapisali: „ Dakle, ulazim u tešku godinu napora, pred kojom bi čovjek klonuo. Kako je to Božja stvar, ja se predajem u ruke Gospodina i napose u zagovor moćnog zaštitnika ove župe sv. Josipa radnika“. „Hvala gospodinu na milosti da sam moga izdržati sve teškoće“. Mnoge ste generacije naučili kako moliti i kako svoje pouzdanje staviti u Gospodinove ruke. S Bogom je uistinu sve moguće.  Na tome vam danas posebno zahvaljujemo. Marljiv, ponizan i pouzdan radnik na njivi Gospodnjoj. Hvala vam što ste nas naučili računati s vlastitom neznatnošću stavljajući je u ruke Božje svemoći. Naučili ste nas predavati sebe većem od sebe. Vjerujem da je to uzrok velike očinske ljubavi  kojom ste u susretu s nama odsijevali.  Svećenik je onaj tko ne naviješta sebe nego Isusa. Ponovno se kroz jedan svećenički život dogodilo Prikazanje Gospodinu.

U nadi da će Gospodin ovu zajednicu i nadalje pratiti zagovorom Vama  i nama ljubljenog zaštitnika sv. Josipa Radnika, još jednom od srca zahvaljujemo.