Zajednica Krvi Kristove (ZKK) katolička je zajednica vjernika koja njegujući duhovnost Krvi Kristove otkriva i štuje ljubav Božju koja se očitovala u prolijevanju Krvi Kristove radi spasenja svakoga čovjeka. U suradnji s redovnicama Klanjateljicama Krvi Kristove članovi ZKK nastoje potpunije živjeti svoju krsnu posvetu u duhu klanjanja i otkupljenja po djelotvornoj ljubavi prema bližnjemu.

Zajednica Krvi Kristove ”Sveti Gašpar”, pri našoj župi započela je s djelovanjem 1995. godine u privatnom stanu gđe Barbare Bogdanović. Godinu dana kasnije, susreti se počinju održavati u crkvenim prostorima. Aktivnih članova ima oko 25, a redovito se sastaju srijedom u 19.00 sati.