Župna zajednica pozvana je na trud okupljanja što je moguće većeg broja župnih suradnika, koji će biti nositelji evangelizacijskog djelovanja na različitim područjima života župne zajednice. Prezbiteri u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji pozvani su, stoga, otvarati prostore aktivnijeg sudjelovanja vjernika laika u životu župnih zajednica, širiti i izgrađivati strukture njihove suodgovornosti, duhovnom i stručnom pomoću pratiti ih i pomagati u njihovu vjerničkom rastu i u preuzetoj službi, usmjeravati ih na ona područja na kojima mogu pružiti svoj doprinos te tako pridonositi stvaranju radosne klime crkvenog zajedništva.

(Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske, br. 250)