Skupina čitača naše župne zajednice djeluje od kasnih osamdesetih godina. Uz one koji su od samih početaka, skupina se tijekom godina proširivala uključujući i nove članove. Trenutno nas ima tridesetak aktivnih čitača.

Nemamo ustaljenih sastanaka nego se, prema potrebi, dogovaramo za raspored čitanja. Povremeno u župi upriličujemo formativne seminare za službu čitača, a rado se odazivamo i na one koje organizira Nadbiskupija. Otvoreni smo za primanje novih članova.