Kreativna skupina s djelovanjem je počela u studenom 2013. godine, a otvorena je za djecu od 3. – 8. razreda. Na radionicama koje se odvijaju subotom od 9.00 – 10.00 sati, izrađuju se razni ukrasni i uporabni predmeti. Prodajne izložbe organiziraju se u župi, školi i gradu, uz svetkovinu Božića, Uskrsa, Misijske nedjelje…

Sudjelovanjem u radionicama, djeca razvijaju sklonosti za kreativno stvaralaštvo i oblikuju estetski ukus, ali iznad svega, budući da su radionice karitativne naravi, svrha im je pobuditi u djeci osjećaj za bližnje u potrebi. Prikupljenim prilozima na prodajnim izložbama pomažemo misijama i Caritasu.