Misa Kristovog uskrsnuća započela je u 11 sati animiranjem dječjeg zbora koji su veselo slavili najveći kršćanski blagdan Uskrs. Posebnom ozračju pridonijelo je vazmeno janje postavljeno u blizini oltara, koje nam je kroz cijelu misu posvješćivalo radost Kristovog otkupljenja, koji se za nas žrtvovao jednom zauvijek. Župnik nam je naglasio da je Isus Krist to janje koje nam je svojom nevinošću i dobrotom donio novi život. Pozvao nas je da živimo u radosti tog novog života, koji nam je darovao uskrsli Isus Krist. Isus želi da budemo sretni, te da se znamo nasmijati vlastitome životu, unatoč brojnim poteškoćama. Stoga je potrebno pozitivno se osvrnuti na naše često preuveličane ljutnje i neraspoloženja zbog nebitnih stvari. Na kraju mise župnik je pozvao svu djecu da na zabavan način pronađu slatkiše sakrivene u kreativno izrađenom uskršnjem zecu, a njihove roditelje i svu ostalu zajednicu na okrijepu poslije mise.